Energiforbrug:

Køn:
Mand
  Kvinde

Alder:
18 - 30 år
  31 - 60 år
  61 - ?? år

Vægt i kilo:
  kg.

Aktivitetsniveau:

Lav aktivitet (0-2 gange pr. uge)
  Middel aktivitet (3-5 gange pr. uge)
  Høj aktivitet (6-7 gange pr. uge)


Dit energiforbrug er ca.:

xxxxxx Kjoule/døgn
  xxxxxx Kcal/døgn

[TRYK HER FOR FORMEL/OPLYSNINGER]


Copyright ©2004 - Hairy Blotter